Naisumite ko ang maling KYC at mga dokumento sa buwis, ano ang dapat gawin?

Pinagagana ng Zendesk